Di Tích Thời Pháp Thuộc Ở Huế

Di tích thời Pháp thuộc ở Huế gồm những di tích nào? Nhà ga Huế, cầu Bạch Hổ trăm tuổi.... là những di tích nổi tiếng của Huế. Các di tích thời Pháp thuộc ghi đậm dấu ấn lịch sử của Huế.

Viện Dân biểu Trung Kỳ ở Huế bây giờ ra sao?

Viện Dân biểu Trung Kỳ ở Huế bây giờ ra sao?

Viện Dân biểu Trung Kỳ được thành lập vào năm 1926, là một địa danh lịch sử gắn với Huế cuối giai đoạn thuộc địa. Đây là nơi ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của...