Đám cưới đốt pháo đỏ đường ở Hà Nội

Thông tin mới và cập nhật nhất về "Đám cưới đốt pháo đỏ đường ở Hà Nội". Ai sẽ bị phạt và mức phạt như thế nào dành cho người đốt pháo đỏ đường trong đám cưới ở Hà Nội?