ĐẠI ÚY CÔNG AN KỆ DÂN VẬT LỘN VỚI TÊN CƯỚP

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VỤ ĐẠI ÚY CÔNG AN KỆ DÂN VẬT LỘN VỚI TÊN CƯỚP, ĐẠI ÚY CÔNG AN NGUYỄN THANH LÂM MẶC KỆ DÂN VẬT LỘN VỚI TÊN CƯỚP...

Nửa bộ cảnh phục

Nửa bộ cảnh phục

Một quyết định kỷ luật đối với đại úy Nguyễn Văn Lâm có đủ xóa đi được vết lem trong bức tranh đẹp bấy lâu về người chiến sỹ công an nhân dân mưu trí, dũng cảm, không ngại hiểm...