Đại hội Đảng lần thứ 12

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh, clip mới nhất liên quan đến Đại hội Đảng 12, các thông tin về Bộ Chính trị, 4 nhân sự chủ chốt của Đảng được bầu trong Đại hội lần này...

Câu chuyện về nhân sự đại hội Đảng

Câu chuyện về nhân sự đại hội Đảng

Bài phát biểu của Tổng bí thư Trường Chinh tại Hội nghị Bộ Chính trị cho thấy ông hết sức quan tâm đến việc bố trí nhân sự đại hội Đảng...

Danh sách 16 Uỷ viên Bộ Chính trị Khoá XI

Danh sách 16 Uỷ viên Bộ Chính trị Khoá XI

16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...