Cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu

Thông tin hình ảnh lễ quốc tang kéo dài 7 ngày của đất nước Singapore nhân sự kiện cố cựu thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91