Cúng Sao Giải Hạn

Những bài văn cúng dâng sao giải hạn đầu năm 2018, cúng sao giải hạn như nào đúng nhất cho từng mệnh?