Cúng Sao Giải Hạn

Những bài văn cúng dâng sao giải hạn đầu năm 2018, cúng sao giải hạn như nào đúng nhất cho từng mệnh?

Sao lại phải cúng sao giải hạn chi cho... mệt?

Sao lại phải cúng sao giải hạn chi cho... mệt?

Có bạn trẻ hỏi tôi về việc cúng sao giải hạn có thật là hiệu quả không và cho biết, có người nói năm nay bạn bị sao Kế Đô, hạn xấu, phải cúng giải hạn mới được yên.

Cách giải hạn sao Kế Đô

Cách giải hạn sao Kế Đô

Kế Đô là hung tinh, kỵ tháng ba, tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí...

Cách giải hạn sao Thái Bạch

Cách giải hạn sao Thái Bạch

Thái Bạch được cho là “xấu nhất trong các sao xấu”, gắn liền với câu “Thái Bạch quét sạch của nhà”.