Chùa Tam Chúc - đại gia Văn Trường

Cập nhật thông tin, hình ảnh về Chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới của đại gia Văn Trường; Đại gia Văn Trường dốc tiền xây chùa Tam Chúc như thế nào? Ngôi chùa Tam Chúc của đại gia Văn Trường lãi khủng ra sao?

Cấp hàng nghìn hecta đất cho đại gia xây chùa: Bao giờ Xuân Trường trả lại Nhà nước?

Cấp hàng nghìn hecta đất cho đại gia xây chùa: Bao giờ Xuân Trường trả lại Nhà nước?

Đại gia Nguyễn Văn Trường, ông chủ doanh nghiệp Xuân Trường được cấp hàng nghìn hecta đất để xây chùa. Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật lại không thể hiện rõ khi nào Xuân Trường phải bàn giao lại cho Nhà nước sau khi hoàn thành xây dựng.