Chùa Tam Chúc - đại gia Văn Trường

Cập nhật thông tin, hình ảnh về Chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới của đại gia Văn Trường; Đại gia Văn Trường dốc tiền xây chùa Tam Chúc như thế nào? Ngôi chùa Tam Chúc của đại gia Văn Trường lãi khủng ra sao?