Bỏ sổ hộ khẩu và CMND

Chính phủ cho phép bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Vậy bao giờ sẽ chính thức khai tử sổ hộ khẩu cùng cmnd

Giấy tờ nào thay hộ khẩu, chứng minh nhân dân?

Giấy tờ nào thay hộ khẩu, chứng minh nhân dân?

Khi nghị quyết 112 được thực thi, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ không còn dùng hộ khẩu, CMND nữa mà chỉ còn thẻ căn cước công dân. Số thẻ đồng thời là số định danh cá nhân.