BKAV NGUYỄN TỬ QUANG

Cập nhật các thông tin về BKAV Nguyễn Tử Quảng cùng các sản phẩm công nghệ như điện thoại Bphone, phần mềm diệt virus, máy tính,.... 

Bkav thừa nhận để lộ thông tin khách hàng

Bkav thừa nhận để lộ thông tin khách hàng

Bkav cho biết dữ liệu cá nhân hơn 200 người dùng bị lộ là đến từ phiên bản thử nghiệm của dịch vụ Breport. Theo công ty, sự cố này không ảnh hưởng đến hệ thống