Bitcoin Coffee VN bán hàng không phép, không rõ nguồn gốc?

Các sản phẩm Bóc tách chất béo Bitcoin, Detox Bitcoin, Bitcoin Coffee Detox của Bitcoin Coffee VN không có trên hệ thống tra cứu của Cục ATTP, lưu hành không phép trên thị trường, vẫn quảng cáo rầm rộ, coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Bitcoin Detox, Bóc tách chất béo “lộ” bằng chứng sản phẩm không rõ nguồn gốc, sai nặng?

Bitcoin  Detox, Bóc tách chất béo “lộ” bằng chứng sản phẩm không rõ nguồn gốc, sai nặng?

(Kiến Thức) - Bitcoin Detox hay Bitcoin Coffee Detox, Bóc tách chất béo là sản phẩm giảm cân, phải được Cục ATTP công bố sản phẩm, nhưng Đại diện Bitcoin Coffee Việt Nam cho rằng, "được tự công bố sản phẩm" và bằng chứng đưa ra "không liên quan" hai sản phẩm trên.