Bình Minh - Trương Quỳnh Anh

Bình Minh - Trương Quỳnh Anh vướng nghi vấn ngoại tình. Hình ảnh vạch trần nghi vấn Bình Minh ngoại tình với Trương Quỳnh Anh. Ngoài Trương Quỳnh Anh, Bình Minh ngoại tình với ai khác?

Giàu có, xinh đẹp, vợ Bình Minh còn khéo chiều chồng, giỏi trị "tiểu tam"

Giàu có, xinh đẹp, vợ Bình Minh còn khéo chiều chồng, giỏi trị "tiểu tam"

Trải qua 12 năm Anh Thơ và Bình Minh làm vợ chồng, nhiều lần con thuyền hôn nhân chòng chành tưởng tan, nhưng với bản lĩnh, sự khôn khéo của Anh Thơ mà mọi thứ vẫn xuôi chèo, mát mái.