Bình Minh - Trương Quỳnh Anh

Bình Minh - Trương Quỳnh Anh vướng nghi vấn ngoại tình. Hình ảnh vạch trần nghi vấn Bình Minh ngoại tình với Trương Quỳnh Anh. Ngoài Trương Quỳnh Anh, Bình Minh ngoại tình với ai khác?