BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2020

Tin tức, hình ảnh, bình luận xoay quanh cuộc bầu cử thống tổng Mỹ 2020. Cập nhật các hoạt động bầu cử tổng thống Mỹ 2020 trên khắp thế giới.