Bắt giam giám đốc CDC Hà Nội

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video về vụ Bắt giam giám đốc CDC Hà Nội, Bắt giam ông Nguyễn Nhật Cảm giám đốc CDC Hà Nội...

Bí thư Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm, không bao che vi phạm vụ CDC Hà Nội

Bí thư Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm, không bao che vi phạm vụ CDC Hà Nội

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, tinh thần của Thành ủy, Thành phố đồng tình phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không bao che vi phạm.