Bảo Hiểm Prudential Sai Phạm

Cập nhật các tin bài liên quan tới việc bảo hiểm Prudential sai phạm. Vừa qua, cơ quan chức năng đã thanh tra và phát hiện loạt sai phạm tại một số công ty bảo hiểm, trong đó có Prudential. Trước đó, bảo hiểm Prudential từng dính nhiều vụ bị khách hàng kiện cáo.

Khách hàng “tố” bị Bảo hiểm Prudential đối xử như “con nợ“: Prudential "phân bua" thế nào?

Khách hàng “tố” bị Bảo hiểm Prudential đối xử như “con nợ“: Prudential "phân bua" thế nào?

"Tất cả những điều khách hàng nêu ra đều đã được ghi rất rõ trong điều khoản hợp đồng và được Bộ Tài chính phê duyệt”, đại diện Prudential Việt Nam cho rằng khách hàng đang nhầm lẫn.