Bảo Hiểm Prudential Sai Phạm

Cập nhật các tin bài liên quan tới việc bảo hiểm Prudential sai phạm. Vừa qua, cơ quan chức năng đã thanh tra và phát hiện loạt sai phạm tại một số công ty bảo hiểm, trong đó có Prudential. Trước đó, bảo hiểm Prudential từng dính nhiều vụ bị khách hàng kiện cáo.