ARMY GAMES 2021

Army Games 2021 có 34 nội dung thi đấu, trong đó Việt Nam sẽ đăng cai chủ nhà ở hai nội dung thi.