ARMY GAMES 2021

Army Games 2021 có 34 nội dung thi đấu, trong đó Việt Nam sẽ đăng cai chủ nhà ở hai nội dung thi.

Xe tăng Việt Nam đội nắng huấn luyện cho Tank Biathlon 2021

Xe tăng Việt Nam đội nắng huấn luyện cho Tank Biathlon 2021

Dưới cái nắng như đổ lửa của Bình Định, các đội tuyển xe tăng của Việt Nam vẫn miệt mài huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, để chuẩn bị cho Tank Biathlon 2021 sắp diễn ra vào tháng 8.