200 thanh niên phá quán ốc Sài Gòn

Thông tin mới và cập nhật nhất về vụ 200 thanh niên phá quán ốc Sài Gòn. Ai là người đứng sau? Nguyên nhân vụ 200 thanh niên phá quán ốc Sài Gòn thế nào?