Video: Phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch

Bộ Y tế xây dựng video hướng dẫn phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ngày 12/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT về hướng dẫn chuyên môn trong đó đưa ra 3 tiêu chí đánh giá dịch, cụ thể:
Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.
Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin.
Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.
Trong video hướng dẫn cách tính, cách phân chia cấp độ dịch theo các tiêu chí, các yếu tố điều chỉnh cấp độ dịch.
Lưu ý, các tiêu chí này không được thay đổi, các địa phương chỉ có thể điều chỉnh (tăng hoặc giảm): (1) số ca mắc trong từng mức độ của Tiêu chí số 1; và (2) tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin trong Tiêu chí 2 để xác định cấp độ dịch cho phù hợp tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, ...), khả năng ứng phó của địa phương, đảm bảo không gây cát cứ trong quá trình thực hiện, không gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.
Mời quý độc giả xem video phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch.

PV

>> xem thêm

Bình luận(0)