Người được Bộ Chính trị giới thiệu Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn là ai?

(Kiến Thức) - Bộ Chính trị đã giới thiệu ông Lê Quốc Phong để Ban thường vụ trình Ban Chấp hành bầu vị trí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa X.

Chiều 20/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14 (khóa X) đã thực hiện nội dung kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Theo đó, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tổ chức lấy ý kiến, biểu quyết đồng ý để ôngNguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An) thôi giữ chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa X.
Đồng thời, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14, khoá X cũng đã bỏ phiếu giới thiệu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam để Ban Chấp hành bầu chức danh Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.
Kết quả 29/29 phiếu đồng ý giới thiệu ông Lê Quốc Phong để trình Ban Chấp hành bầu chức danh Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.
Nguoi duoc Bo Chinh tri gioi thieu Bi thu thu nhat T.U Doan la ai?
Ông Lê Quốc Phong. 
Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978, vào Đảng ngày 19/5/2001, có bằng Thạc sĩ Sinh học và Cao cấp Chính trị. Quá trình công tác của đồng chí Lê Quốc Phong có thể được tóm tắt qua các mốc thời gian sau:
Từ 9/1993 – 9/1995: Ủy viên BCH Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Từ 3/1997 – 11/1999: Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.
Từ 11/2002 – 12/2004: Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng Phòng công tác chính trị trường Đại học Khoa học tư nhiên TP Hồ Chí Minh (từ 4/2003), Bí thư chi bộ Sinh viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh,, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh.
Từ 01/2005 – 9-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (từ 01/2005), Phó trưởng Ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn (từ 01/2005), Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (từ 10/2005), Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (từ 3/2006), Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh (từ 01/2005).
ừ 9/2007 – 4/2009: Phó Bí thư Thành Đoàn (từ 10/2007), Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn (từ 9/2007), Ủy viên BCH Trung ương Đoàn (từ 12/2007), Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh (từ 4/2008), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ 2/2009).
Từ 04/2009 – 2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (từ 9/2009), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.
Từ 11/2012 đến 12/2013: Thành ủy viên (từ tháng 7/2013), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh (từ tháng 3/2013).
Từ 12/1013 đến nay: Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (từ 1/2016).
>>> Xem thêm video: Trẻ hóa Danh sách BCH Trung ương Đảng khóa XII - VTV1
Hồng Liên

Bình luận(0)