Lịch miễn nhiệm, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

(Kiến Thức) - Quốc hội đã thông qua chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII. Theo đó, Quốc hội sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước từ ngày 30/3 đến 12/4.

Lich mien nhiem, bau Chu tich nuoc, Thu tuong
Infographic: EZ Law.
Mới đây, Quốc hội đã thông qua chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII. Theo đó, công tác nhân sự sẽ được Quốc hội xem xét tiến hành từ ngày 30/3/2016. Điểm mới trong nội quy kỳ họp là Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án Toà án nhân dân tối cao khi nhậm chức sẽ tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp.
Chương trình làm việc về công tác nhân sự được trình bày như sau:
Sáng 30/3: Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội.
Sáng 31/3, Tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ trước Quốc hội.
Chiều 31/3, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Sáng 2/4, Tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội.
Sáng 6/4, Tân Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng. Sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng.
Sáng 7/4, Tân Thủ tướng tuyên thệ tại Quốc hội.
Ngày 8/4,Tân Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Ngày 9/4, Tân Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Quốc hội sẽ miễn nhiệm và bầu cử theo phương pháp bỏ phiếu kín. Danh sách đề cử cho các vị trí nhân sự có thể bổ sung nếu đại biểu Quốc hội giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử.
Ngoài thời gian làm việc về công tác nhân sự, Quốc hội còn có 5 ngày thảo luận, xem xét thông qua 7 dự án luật; 4,5 ngày để xem xét đánh giá công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Hôm qua (26/3), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ. Thủ tướng đã gửi lời chia tay đến Chính phủ. Thủ tướng cũng chúc mừng các thành viên ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ, trong đó, có một số người được giao trọng trách nặng nề hơn.
Tâm An

Bình luận(0)