Đà Nẵng: HĐND TP phản bác thông tin “đóng cửa biểu quyết”

(Kiến Thức) - Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, một số trang thông tin điện tử, cá nhân đã đăng tải các thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 -2021) diễn ra 5-7/7/2017 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tuy nhiên, đáng chú ý, trong quá trình diễn ra kỳ họp, có nhiều thông tin từ dư luận thu hút sự chú ý của dư luận. Nhất là thời điểm HĐND TP Đà Nẵng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đối với ông Đặng Việt Dũng. 
Mới đây, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng đã ra văn bản số 155/VP-TH thông tin về kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Để tìm hiểu nội dung liên quan đến văn bản trên, PV Kiến Thức đã trao đổi với Đoàn Xuân Hiếu. Theo ông Hiếu, nội dung thông tin về kết quả kỳ họp đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử HĐND TP Đà Nẵng.
Theo nội dung văn bản này, Đà Nẵng khá gay gắt với những thông tin liên quan việc biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.
Nhiều cá nhân đăng tải thông tin thiếu chính xác
Thông tin từ Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cho biết: “Theo chương trình làm việc, tại phiên họp nội bộ của HĐND thành phố, kỳ họp đã xem xét, quyết định về công tác nhân sự theo thẩm quyền, cụ thể 49/49 đại biểu đã thống nhất cao biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Thành Tiến và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đối với đồng chí Đặng Việt Dũng, đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật.
Da Nang: HDND TP phan bac thong tin “dong cua bieu quyet”
Thông tin từ VP HĐND TP Đà Nẵng cho biết: "Sau khi kỳ họp thứ tư HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử cá nhân đã đăng tải các thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng". Nguồn ảnh Danang.gov.vn
Tuy nhiên, sau khi kỳ họp thứ tư HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử cá nhân đã đăng tải các thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng”.
Văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan năng có biện pháp kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định hiện hành.
Phản bác thông tin “thời điểm diễn ra biểu quyết nhân sự ngoài giờ của phiên làm việc”
Cụ thể, phản bác việc một số cá nhân thông qua trang thông tin điện tử cá nhân cho rằng “thời điểm diễn ra biểu quyết nhân sự ngoài giờ của phiên làm việc”, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cho biết: “Thường trực HĐND đã dự kiến chương trình kỳ họp Thứ 4 HĐND trình HĐND TP quyết định theo quy định của Điều 79 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương (47/48 đại biểu có mặt tán thành đạt 95,91%). Chương trình Kỳ họp đã được đăng tải công khai trên trang Website của HĐND thành phố Đà Nẵng và Hệ thống ứng dụng điều hành Kỳ họp (mục Tài liệu họp), trong đó nêu rõ từ 11h00 đến 11h30 ngày 7/7/2017 sẽ tiến hành công tác nhân sự tại Kỳ họp. Tuy nhiên, do phần chất vấn và trả lời chất vấn (8h00 - 10h00) và phần phát biểu ý kiến của đồng chí Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm (10h15-11h45) kéo dài ngoài thời gian dự kiến theo chương trình (10h00-11h00) nên nội dung về công tác nhân sự tiếp tục từ 11h45 đến 12h00 để đảm bảo các nội dung tiếp theo trong buổi chiều.
Do nội dung công việc của Kỳ họp còn nhiều, việc tiếp tục điều hành phần công tác nhân sự theo đúng Kế hoạch chương trình đã được HĐND thông qua là hợp lý và đúng qui định. Vì vậy, việc một số cá nhân thông qua trang thông tin điện tử cá nhân cho rằng “thời điểm diễn ra biểu quyết nhân sự ngoài giờ của phiên làm việc” là hoàn toàn sai sự thật, cố ý gây hiểu nhầm việc HĐND quyết định các công việc không đúng theo nội dung, chương trình và kế hoạch đã được HĐND biểu quyết thông qua”.
Xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của ĐB HĐND TP Đà Nẵng
Thông tin về trình tự, thủ tục thực hiện miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng khẳng định, việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Thành Tiến và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đối với đồng chí Đặng Việt Dũng tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa IX đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật.
“Trong đó, theo qui định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do HĐND cùng cấp quyết định. Chủ tọa Kỳ họp đã xin ý kiến biểu quyết của các đại biểu HĐND thành phố về hình thức biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Thành Tiến và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đối với đồng chí Đặng Việt Dũng.
>>> Mời độc giả xem video Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 - Nguồn Cổng Thông Tin Điện Tử - TP Đà Nẵng -Youtube:
Kết quả 49/49 đại biểu thống nhất biểu quyết miễn nhiệm bằng hình thức biểu quyết công khai bằng hình thức giơ tay. Đây cũng là hình thức biểu quyết được các đại biểu thống nhất trong các lần miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu trong các Kỳ họp trước đây. Trình tự, thủ tục thực hiện miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu tại Kỳ họp thứ 4 hoàn toàn dân chủ, công khai, minh bạch”, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng khẳng định.
“Các thông tin cho rằng việc giơ tay biểu quyết nhưng không đưa ra lấy ý kiến đại biểu là hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ. Việc nêu ý kiến “quá đáng xấu hổ với các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đã chấp nhận một cuộc biểu quyết miễn nhiệm với nhiều tình tiết bất thường, thiếu minh bạch” là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của đại biểu HĐND thành phố, cố ý gây ảnh hưởng tiêu cực và tạo dư luận không tốt trong cử tri và nhân dân thành phố”, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết.
Đề nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm
Liên quan đến việc một số cá nhân dùng từ ngữ như “đóng cửa biểu quyết”, “chỉ có họ với nhau trong hội trường”, “chuyện nội bộ hành xử kiểu gì thì hành xử”…để miêu tả việc HĐND TP Đà Nẵng không truyền hình trực tiếp và chỉ có đại biểu HĐND tham dự khi biểu quyết miễn nhiệm cán bộ, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng giải thích:
“Theo qui định tại Khoản 4 Điều 78 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: “Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân quyết định họp kín” . Vì vậy, trong các Kỳ họp HĐND trước đây, phần công tác nhân sự (bầu bổ sung, miễn nhiệm) đều không truyền hình trực tiếp và chỉ có đại biểu HĐND tham dự. Như vậy, việc không mời các cơ quan báo đài tham dự là hoàn toàn đúng theo qui định. Sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 4, Văn phòng HĐND đã đăng tải công khai diễn biến và kết quả của Kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố Đà Nẵng”.
Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng khẳng định: “Như vậy, cách viết và đưa tin của một số cá nhân như “đóng cửa biểu quyết”, “chỉ có họ với nhau trong hội trường”, “chuyện nội bộ hành xử kiểu gì thì hành xử”… là hoàn toàn thiếu khách quan, không có căn cứ, cần đính chính làm rõ để không tạo dư luận xấu”.
Dẫn giải Điều 26 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng qui định “Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập”, Văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Nghị định 72 theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)