Vì sao Quốc hội chưa bàn sửa đổi Luật Đất đai?

(Kiến Thức) - Có đại biểu đề nghị không lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Tuy nhiên, Quốc hội nhận thấy, cần thêm thời gian để nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tác động một số chính sách mới.

Chiều ngày 11/6, theo chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, tại phiên họp toàn thể hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Với 448/451 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,56% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Quốc hội đã quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên họp tháng 12/2019 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).
Vi sao Quoc hoi chua ban sua doi Luat Dat dai?
Với 448/451 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,56% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. 
Một số dự án luật được điều chỉnh thời gian như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng quyết định đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật và một nghị quyết gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
Đồng thời, cho ý kiến 7 dự án luật gồm Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét thông qua 7 dự án luật gồm Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
Đồng thời, cho ý kiến 2 dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống HIV/AIDS và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).
Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết có đại biểu đề nghị không lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho hay, thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội chỉ còn khoảng 4 tháng, trong khi khối lượng công việc phải thực hiện theo quy định rất nhiều.
“Qua rà soát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị dự án luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ hơn một số chính sách mới phát sinh trong quá trình soạn thảo nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi của dự án luật”, ông Nguyễn Khắc Định nói.
Do vậy, Ủy ban đề nghị Quốc hội cho phép giữ tiến độ dự án luật này theo hướng Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, có đại biểu đề nghị bổ sung Nghị quyết thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai để đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhưng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung này khá phức tạp, liên quan chặt chẽ đến việc sửa đổi Luật Đất đai.
Theo dự kiến chương trình, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Do đó, không cần thiết phải thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai mà Chính Phủ cần tập trung chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai hiện hành, đánh giá tác động các chính sách cần sửa đổi để xây dựng dự án Luật trình Quốc hội. Quốc hội đề nghị các cơ quan có thẩm quyền không trình dự án luật không bảo đảm chất lượng, khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ. Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)