Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật cảnh cáo hàng loạt giám đốc sở

(Kiến Thức) - Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo hàng loạt giám đốc sở như Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên môi trường…

Mới đây, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các Tỉnh ủy viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Theo đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ - Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa.
Ông Dẽ với cương vị là Giám đốc Sở Xây dựng đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Tinh uy Khanh Hoa ky luat canh cao hang loat giam doc so
 Ông Lê Văn Dẽ - Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa.
Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.
Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng hình thức Cảnh cáo.
Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012) và với cương vị là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Hòa Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.
Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường cũng bị Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật Cảnh cáo do khi còn là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.
Những khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Tấn Thái cũng được đánh giá là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.
Trước đó, ngày 4/8, tại kỳ họp thứ 34, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680 của UBKT Trung ương.
UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Minh Hải là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.
Cùng chịu hình thức kỷ luật khiển trách là ông Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 7-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014, vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Đối với ông Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017), ông Trần Sỹ Quân đã vi phạm Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77 ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Sỹ Quân là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Sỹ Quân bằng hình thức Cảnh cáo.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)