Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Cảnh sát Du lịch Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương thành lập lực lượng cảnh sát du lịch ở Quảng Ninh và nhiều kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh đã được Thủ tướng cho ý kiến.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 22/12/2016. Theo đó, 21 kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã được Thủ tướng đồng ý, hoặc cho ý kiến.
Đáng chú ý trong đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương thành lập lực lượng cảnh sát du lịch ở Quảng Ninh, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu lập đề án thí điểm tại Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra nhiều kiến nghị khách cũng đã được Thủ tướng đồng ý và cho ý kiến. Cụ thể, về việc thành lập Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn và xây dựng Luật Khu hành chính - kinh tế đặc biệt, Thủ tướng đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan và uỷ ban nhân dân các tỉnh liên quan khẩn trương xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 5 năm 2017.
Thu tuong dong y chu truong thanh lap Canh sat Du lich Quang Ninh
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.
Về việc người Việt Nam vào chơi casino tại Vân Đồn, thực hiện theo kết luận của Bộ Chính trị. Chính phủ sẽ quy định việc thực hiện thí điểm cho phép người Việt Nam vào chơi casino tại Khu dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn theo đúng kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 16-TB/TW ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Về việc triển khai đầu tư Dự án Khu dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Khu kinh tế Vân Đồn và việc lựa chọn chủ đầu tư Dự án: Trên tinh thần thảo luận tại hội nghị để chọn nhà đầu tư chiến lược, căn cứ vào kiến nghị của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư và thẩm định chủ trương đầu tư theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Về việc giao đất trực tiếp cho Nhà đầu tư BOT Cảng hàng không Vân Đồn: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.
Về việc điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vân Đồn thành cảng hàng không quốc tế: Đồng ý về chủ trương, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành đưa Cảng hàng không Vân Đồn vào khai thác, sử dụng.
Về việc tập trung đầu tư Khu kinh tế Vân Đồn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất việc bố trí vốn hỗ trợ tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Đối với việc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để triển khai Tuyến đường trục chính từ Cảng hàng không vào Khu dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp có casino: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để triển khai thực hiện.
Về việc thành lập khu kinh tế tại thị xã Quảng Yên (bao gồm Khu công nghiệp - dịch vụ Đầm Nhà Mạc và Khu đô thị công nghiệp công nghệ cao Sông Khoai): Đồng ý về chủ trương giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tỉnh xây dựng Đề án thành lập khu kinh tế, trong đó nghiên cứu việc áp dụng các cơ chế, chính sách của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Về việc thành lập Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc): Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, xử lý trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể chung xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Về triển khai thực hiện dự án xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) và đường tràn thông quan tạm: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8661/VPCP-KTN ngày 12 tháng 10 năm 2016. Về Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Cái Lân, Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Về việc hạ cao độ các bãi thải và di dân khẩn cấp chân bãi thải trong quá trình khai thác than trên địa bàn tỉnh và tính vào giá thành của ngành Than để thực hiện san lấp mặt bằng làm tuyến đường bao biển đoạn Hạ Long - Cẩm Phả: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bộ Công Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử lý cụ thể để khắc phục nguy cơ sạt lở, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Về quan tâm, tháo gỡ khó khăn để ngành Than tiếp tục phát triển: Bộ Công Thương chuẩn bị tài liệu gửi Văn phòng Chính phủ trong quý I năm 2017 để Thường trực Chính phủ họp chuyên đề về ngành Than.
Về bổ sung sân golf Vân Đồn (Vân Đồn Golf Club) tại Khu phức hợp dịch vụ du lịch cao cấp có casino và 3 sân golf Hạ Long xanh tại thành phố Hạ Long vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020: Đối với sân golf Vân Đồn, Thủ tướng đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ bổ sung vào quy hoạch sân golf đến 2020, trình Thủ tướng Chính phủ; Đối với 3 sân golf Hạ Long xanh, Thủ tướng đồng ý về chủ trương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan và tỉnh rà soát, đánh giá nhu cầu, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, bảo tồn cảnh quan tự nhiên gắn với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất tìm nguồn bổ sung để tỉnh hoàn tất thủ tục quyết toán khoản kinh phí 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh từ năm 2010, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Về phân cấp việc thống nhất quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế đồng bộ với phân cấp về quản lý ngân sách; quyết định số lượng người làm việc trên cơ sở định mức khung của Trung ương; Đề án vị trí việc làm: Đồng ý về chủ trương; giao Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo quy định của pháp luật.
Về việc giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP: Đồng ý về chủ trương giao tỉnh thí điểm giải quyết chế độ tinh giản biên chế bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự, đối tượng thực hiện tinh giản biên chế và diễn biến tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh của từng đối tượng tinh giản biên chế; các Bộ Nội vụ, Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế. Định kỳ hàng năm, tỉnh báo cáo kết quả thực hiện.
Về ban hành hướng dẫn chế độ, tuyển dụng, sử dụng hợp đồng có thời hạn đối với viên chức: Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan nghiên cứu, xây dựng quy định thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước. Về việc thực hiện mô hình trung tâm hành chính công cấp huyện: Đồng ý về chủ trương, Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm hành chính công cấp huyện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 19 tháng 8 năm 2016.
Về việc thực hiện thí điểm sắp xếp Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình cấp huyện theo hướng ở cấp huyện chỉ còn 2 đầu mối là Trung tâm y tế và Phòng y tế: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn tỉnh lập Đề án thí điểm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Về việc thí điểm hợp nhất về tổ chức một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện: Đồng ý về chủ trương tỉnh thực hiện thí điểm theo quy định tại Kết luận 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015.
Hải Ninh

Bình luận(0)