Thanh tra Chính phủ: Nhiều sai phạm cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

(Kiến Thức) - Chiều tối ngày 20/9, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong “công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam”.

Nhiều sai phạm về quản lý sử dụng "đất vàng"
Kết luận thanh tra chỉ rõ, công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ một số sai phạm trong việc quản lý sử dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai.
Cụ thể, việc Hãng phim truyện Việt Nam ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; Góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền quy định tại Điều 107, Điều 111 Luật đất đai năm 2003 và Điều 170, Điều 175 Luật Đất đai năm 2013.
Trong quá trình quản lý sử dụng 4 cơ sở nhà, đất... Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Thời điểm kiểm tra, Hãng phim chưa thực hiện các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê đất đối với 2 cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) và số 6 Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1, THCM).
Thanh tra Chinh phu: Nhieu sai pham co phan hoa Hang phim truyen Viet Nam
 Hãng phim truyện Việt Nam. Ảnh: Vietbao
Bên cạnh đó, Hãng phim truyện Việt Nam chậm nộp tiền thuê đất đến thời điểm 30/9/2017 số tiền hơn 21.7 tỷ đồng. Đến ngày 10/10/2017, Hãng phim truyện Việt Nam đã nộp số tiền thuê đất tại 03 cơ sở nhà, đất số tiền hơn 14,6 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng đất, Thanh tra Chính phủ cho biết, đến thời điểm kiểm tra (30/10/2017), Công ty được Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội thống nhất để tiếp tục sử dụng đối với 2 cơ sở nhà, đất mà công ty đang sử dụng gồm số 46 ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình và tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tuy nhiên, đối với 02 cơ sở: Số 4 Thụy Khuê và số 6 Thái Văn Lung chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Như vậy, Công ty chưa có phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và chưa xử lý dứt điểm quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của doanh nghiệp trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
Tại phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành Công ty cổ phần, Hãng phim truyện Việt Nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích 1.208m2 tại khu đất số 6 Thái Văn Lung và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ngày 30/12/2015, Bộ VHTT&DL ban hành Quyết định số 4654 phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành Công ty cổ phần, trong đó chưa phê duyệt phương án sử dụng đất.
Phương án sử dụng đất được thực hiện sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về đất đai. Như vậy, Bộ VHTT&DL phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành Công ty cổ phần khi chưa có Quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất.
Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đơn vị, cá nhân vi phạm
Trước những khuyết điểm vi phạm trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ VHTT&DL xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các qui trình, thủ tục theo qui định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP xin rút vốn trước thời hạn. Chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định và các đơn vị có liên quan thực hiện các qui trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng qui định của pháp luật.
Thành lập Hội đồng xác định giá trị thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam. Sau khi có kết quả, xác định lại giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phần của mỗi cổ đông cho phù hợp, đảm bảo đúng luật định.
Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở phương án sử dụng đất được duyệt, xác định lại giá trị doanh nghiệp có tính đến yếu tố về lợi thế vị trí địa lý của các cơ sở nhà, đất theo đúng luật định; Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất của các đơn vị thuộc Bộ.
Chỉ đạo các đơn vị rà soát thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nhà, đất. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác cổ phần hóa tại Bộ giai đoạn 2013 - 2017, chấn chỉnh những sai phạm nếu có.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển phim truyện Việt Nam thực hiện rà soát, xử lý dứt điểm đối với 6 trường hợp là lao động phản ánh trong danh sách cổ phần hóa thuộc đối tượng nghỉ chế độ không hưởng lương và không tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc trong thời gian dài trước cổ phần hóa, hoàn thiện phương án sắp xếp lại lao động để cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với 2 cơ sở nhà đất tại số 46 ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình và tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các nghĩa vụ tài chính để ký hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật.
Đối với cơ sở nhà, đất tại số 6 Thái Văn Lun: Liên hệ với Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP HCM để thực hiện các thủ tục hành chính và nghĩa vụ về đất đai theo quy định của pháp luật.
Đối với cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội thực hiện xử lý dứt điểm các yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản số 2529 và các yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2904 ngày 05/5/2015, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý;
Kiện toàn ngay bộ máy lãnh đạo của công ty; sắp xếp lại các phòng, ban, chi nhánh cho phù hợp; xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế sử dụng lao động… Thành lập hội đồng tư vấn nghệ thuật giúp Ban lãnh đạo trong quá trình hoạt động, quản lý điều hành đơn vị; sớm sắp xếp việc làm, ổn định đời sống CBCNV trong toàn công ty.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.
Bộ VHTT&DL yêu cầu lãnh đạo Công ty kiểm tra, rà soát, xác định và thanh toán lương còn thiếu và thu hồi số tiền lương đã thanh toán cho những người lao động theo luật định. Công ty Cổ phần chuyển giao những tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng và tài sản chờ thanh lý cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm như đã nêu.
Cụ thể, Trưởng Ban và các thành viên có liên quan của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ VHTT&DL; Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam theo từng thời kỳ. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu: Hãng phim truyện Việt Nam trong thời kỳ để xảy ra vi phạm; Công ty THHH MTV Hãng phim truyện VN.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)