Thanh tra Chính phủ kết luận về khiếu nại phức tạp, kéo dài tại chợ Đồng Đăng

(Kiến Thức) - Chiều 28/2, Thanh tra Chính phủ đã ra Thông báo số 229/TB-TTCP thông báo kết quả kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Chưa hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật, dân không đồng thuận
Thanh tra Chính phủ nêu rõ trong thông báo kết quả kiểm tra, một số hộ tiểu thương tại chợ Đồng Đăng cũ mong muốn giữ lại chợ truyền thống và đề nghị cho song song tồn tại hai chợ. Đồng thời, phản ánh quá trình xây dựng trung tâm thương mại và chuyển đổi mô hình quản lý chợ thiếu công khai, dân chủ; không tin tưởng vào cung cách quản lý của trung tâm thương mại và lo lắng chuyển ra chợ mới sẽ không kinh doanh được.
Các hộ tiểu thương cũng cho rằng, việc xây dựng trung tâm thương mại Đồng Đăng và xây dựng khuôn viên cây xanh tại chợ cũ không đủ các căn cứ pháp lý và lo lắng về việc chính quyền sẽ thu hồi diện tích đất của các hộ xung quanh chợ Đồng Đăng cũ, sau một thời gian sẽ chia lô, bán nền.
Thanh tra Chinh phu ket luan ve khieu nai phuc tap, keo dai tai cho Dong Dang
Trung tâm Thương mại - Chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn). 
Ngoài ra, các hộ tiểu thương còn đề nghị dừng thực hiện Thông báo thu hồi đất số 170/TB-UBND ngày 8/5/2017 của UBND tỉnh (đang tạm dừng thực hiện Thông báo 170/TB-UBND ngày 8/5/2017 theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Văn bản số 397/TB-VPCP ngày 25/8/2017 của Văn phòng Chính phủ).
Một số hộ tiểu thương đã chuyển về kinh doanh đề nghị trung tâm thương mại Đồng Đăng quảng bá hình ảnh để phát triển, hỗ trợ các gói kích cầu để kinh doanh được tốt hơn; xây dựng các nhà ở, phát triển dân cư xung quanh trung tâm thương mại Đồng Đăng, xử lý giao thông khu vực cầu vượt để thuận lợi liên kết các khu dân cư với trung tâm thương mại.
Kết quả kiểm tra việc xem xét, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các hộ tiểu thương của Thanh tra Chính phủ khẳng định, chủ trương của tỉnh Lạng Sơn về việc đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Đồng Đăng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ Đồng Đăng cũ là đúng đắn, có sự đồng thuận cao trong tập thể cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở qua nhiều nhiệm kỳ, đáp ứng được nhu cầu về hạ tầng thương mại cho sự phát triển của thị trấn Đồng Đăng, góp phần chỉnh trang, cải tạo môi trường đô thị.
Việc đầu tư xây dựng khuôn viên cây xanh tại địa điểm chợ Đồng Đăng cũ xóa bỏ được nguy cơ cháy nổ tiềm tàng tại chợ cũ, cải thiện điều kiện giao thông trong khu vực Đền Mẫu, dẹp bỏ được một tụ điểm buôn bán và trung chuyển hàng lậu phức tạp.
Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chưa hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật và chưa tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.
Duy trì hoạt động bình thường của chợ Đồng Đăng cũ
Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 170/TB-UBND ngày 8/5/2017 của UBND tỉnh; kiểm tra, rà soát lại các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác, đảm bảo đầy đủ các điều kiện khác cho việc chuyển đổi chợ Đồng Đăng nhưng phải phù hợp với quy định; kiểm tra, rà soát lại hình thức đầu tư hạng mục khuôn viên cây xanh, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 3/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Đồng Đăng và Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 8/12/2015 của UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng quản lý chợ Đồng Đăng; quyết định phương án quản lý tạm thời chợ Đồng Đăng cũ phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngoài ra, phải bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đối với khu vực Trung tâm thương mại Đồng Đăng và chợ Đồng Đăng cũ; tổ chức duy trì, đảm bảo hoạt động bình thường của chợ Đồng Đăng cũ, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân, hộ kinh doanh; tích cực đấu tranh chống buôn lậu tại khu vực chợ Đồng Đăng.
Trong thời gian thực hiện các nội dung trên phải duy trì hiện trạng chợ Đồng Đăng cũ và Trung tâm thương mại chợ Đồng Đăng mới, tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục được nhân dân đồng tình ủng hộ, không để xẩy ra khiếu kiện đông người.
Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cơ bản đồng ý kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)