Sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình từ ngày 5/12

(Kiến Thức) - Theo thông tư số 33 của Bộ TN và MT về hướng dẫn thi hành luật đất đai, từ ngày 5/12, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.

 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (ngày 19/5/2014).
Theo đó, từ ngày 5/12 tới đây: “Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình…; địa chỉ thường trú của hộ gia đình”.
So do se ghi ten cac thanh vien trong gia dinh tu ngay 5/12
 Sổ đỏ ghi tên các thành viên trong gia đình từ ngày 5/12. Ảnh internet.
Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình. Tiếp đó, ghi: “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản)… (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”
Clip: Cấp sổ đỏ cho người dân ở Hà Nội: Nguồn VTC14:
Như vậy,Thông tư 33/2017/TT-BTNMT đã bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ.
Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi: “(như nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện quyết định thi hành án;…); Tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, Ví dụ: “Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất”.
Nếu nhận quyền sử dụng đất sau đó sử dụng mục đích khác thì ghi nguồn gốc đất. Nếu công nhận quyền sử dụng đất với đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền sử dụng hợp pháp của người khác nhưng thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì ghi “Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất”.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)