Ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ

Thông tư mới qui định ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ đang gây nóng dư luận. Kiến Thức sẽ liên tục cập nhật về quy định mới liên quan tới sổ đỏ...