Phát triển và đẩy mạnh Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh

Theo báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Lê Công Lương – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, xử lý các kiến nghị của các Hội thành viên đồng thời triển khai thực hiện chương trình công tác.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội và vai trò, vị trí của LHHVN phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đi khảo sát và tổ chức các hội nghị hội thảo phục vụ cho việc sơ kết 10 năm thực hiên Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/04/2010 của Bộ Chính trị về Liên hiệp Hội Việt Nam; phối hợp với Ban Dân vân Trung ương tổ chức sơ kết năm năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng và báo cáo kết quả triển khai kết luận 102-KL/TW tới Ban Dân vận Trung ương.
Phat trien va day manh Lien hiep Hoi Viet Nam vung manh
 Ông Lê Công Lương – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam.
Ông Lương còn cho biết thêm, trong hoạt động chuyên môn, như Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thì cho thấy tổng số nhiệm vụ do Liên hiệp Hội và các hội thành viên triển khai là 56 nhiệm vụ (trong đó 19 đề tài TVPB&GĐXH và 37 hội thảo TVPB&GĐXH). Hiện nay, có 09 đề tài và 34 hội thảo hoàn thành nghiệm thu và thanh quyết toán tài chính. Còn 10 đề tài và 02 hội thảo đã hoàn thành nội dung nhưng chưa hoàn thành thanh quyết toàn tài chính. 01 hội thảo do covid-19 và các yếu tố khách quan nên không triển khai hoạt động và trả lại kinh phí. Kinh phí còn dư đến thời điểm này dự kiến: 80 triệu (của 01 đơn vị không triển khai được hoạt động).
Ban TVPB&GĐXH thường xuyên giới thiệu chuyên gia từ các cơ quan trung ương và các hội ngành toàn quốc tham gia tư vấn, phản biện giúp Liên hiệp Hội địa phương. Ban trực tiếp hướng dẫn quy trình và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động TVPB&GĐXH cho các Liên hiệp hội địa phương trên cơ sở đề nghị của đơn vị. Ban cử người tham dự và hỗ trợ các Liên hiệp hội địa phương tổ chức hội thảo tập huấn về tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại Thanh Hóa, Hải Dương, Đăk Lăk, Bạc Liêu.
Ban quản lý diễn đàn đã hoàn thành tổ chức 05 diễn đàn và 02 tọa đàm. Năm 2020 cũng là năm kết thúc thí điểm 5 năm tổ chức diễn đàn theo Quyết định số 501/QĐ-TTg, Ban quản lý diễn đàn đã tổ chức hội thảo đánh giá 5 năm triển khai diễn đàn.
Về Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, Thường trực Đoàn Chủ tịch phê duyệt mở mới 13 đề tài nghiên cứu khoa học và hoàn tất việc cấp kinh phí cho 16 đề tài đã được phê duyệt từ giai đoạn trước, phê duyệt cho 01 dự án BVMT với quy mô nhỏ và phê duyệt 5 dự án mở mới với quy mô kinh phí ở mức khá, thực hiện 02 dự án điều tra cơ bản.
Thực hiện các hoạt động thường xuyên cho công tác bảo vệ môi trường như hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đa dạng Sinh học, Ngày làm cho Thế giới sạch hơn, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về bảo vệ môi trường, môi trường biển-hải đảo và tổ chức các đợt tư vấn, phản biện, góp ý vào các vấn đề về môi trường.
Liên hiệp Hội đã tổ chức hội nghị đánh giá 15 năm phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ TN&MT và tổ chức ký kết Thỏa thuận phối hợp mới giai đoạn 2020-2025, tham mưu Thường trực ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn GFS vào tháng 10/2020.
Phat trien va day manh Lien hiep Hoi Viet Nam vung manh-Hinh-2
 Những hoạt động của Liên hiệp Hội luôn được các chuyên gia các nhà khoa học quan tâm.
Tính đến thời điểm 24/12/2020, số lượng tổ chức KH&CN trực thuộc Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam là 600 tổ chức. Trong năm 2020, Ban đã tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội kiện toàn bộ máy nhân sự của 132 tổ chức KH&CN. Tham mưu cho lãnh đạo chấn chỉnh và xử lý một số tổ chức hoạt động yếu kém, không đúng chức năng, nhiệm vụ hoặc các vấn đề về tạp chí do các đơn vị quản lý. Bên cạnh đó trong năm 2020, Ban đã tham mưu để giải quyết nhiều vụ việc do các cơ quan quản lý yêu cầu như Bộ KH&CN, Bộ Công an; Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra xử lý các nội dung liên quan đến đơn thư, khiếu nại của các tổ chức KH&CN; tham mưu cho lãnh đạo ký ban hành giải thể 25 tổ chức.
Còn đối với hoạt động hợp tác quốc tế, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra trong năm 2020, toàn bộ các hoạt động đoàn ra của Cơ quan Liên hiệp Hội đã bị hủy và một số hoạt động đã được chuyển đổi sang hình thức gặp gỡ trực tuyến. Đối với hội nghị hội thảo quốc tế, Liên hiệp Hội tận dụng tối đa các nền tảng kỹ thuật hiện đại trực tuyến để đảm bảo tổ chức hoạt động được thông suốt. Đối với hoạt động cần phải có sự tham gia trực tiếp của đại biểu, Liên hiệp Hội chỉ triển khai khi được phép của cấp có thẩm quyền, và vì vậy rất nhiều hoạt động đối ngoại, hội nghị quốc tế đã tổ chức vào dịp cuối năm 2020. Đăng cai tổ chức thành công hội nghị trực tuyến CAFEO38 lần đầu tiên. Liên hiệp Hội đồng thời đã tích cực đóng góp cho thành công của Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020 do Liên hiệp Hữu nghị chủ trì.
Trong Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, đối với các tạp chí trực thuộc các tổ chức KHCN, Liên hiệp Hội đã hỗ trợ công tác hành chính, làm thủ tục cho nhiều tạp chí trong hệ thống, đặc biệt là việc chuyển cơ quan chủ quản cho các tạp chí theo yêu cầu Quy hoạch báo chí.
Trong năm 2020, Liên hiệp Hội đã tuyên truyền và đẩy mạnh Đại hội thi đua yêu nước; Lễ công bố sách vàng sáng tạo; Đại hội Đảng bộ; CAFEO; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam và các sự kiện khác trong hệ thống.
Và theo ông Lương, nhằm phát triển và đẩy mạnh Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh hơn nữa, trong năm 2021 này Liên hiệp Hội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản của Liên hiệp Hội Việt Nam để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Liên hiệp Hội. Rà soát, ban hành các quy chế phục vụ hoạt động của cơ quan LHHVN.
Chuẩn bị các nội dung, tài liệu và công tác hậu cần để Liên hiệp Hội tổ chức các hội nghị Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, các hội nghị giao ban các hội thành viên, hội nghị đơn vị KH&CN trực thuộc, các hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ cho các hội thành viên và tổ chức trực thuộc theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của các hội thành viên, tạo điều kiện để các hội tham gia các hoạt động chung của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo triển khai việc nâng cao năng lực của tổ chức và đội ngũ cán bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam trên cơ sở Đề án kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức bộ máy cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam. Tiếp tục công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, nhất là các cán bộ trong quy hoạch và thực hiện công tác điều động luân chuyển cán bộ trong Cơ quan đáp ứng yêu cầu công tác.
Giúp Đoàn Chủ kiện toàn bộ máy và hoạt động của cơ quan báo chí, xuất bản, xây dựng quy chế quản lý, phối hợp đối với các cơ quan báo chí, xuất bản trong hệ thống.Duy trì và nâng cao chất lượng trang tin điện tử vusta.vn, đặc biệt là phát huy thế mạnh của giao diện mới trang tin điện tử vusta.vn, phát triển mạnh hệ thống mạng lưới cộng tác viên của trang, thực hiện các hoạt động phổ biến kiến thức theo kế hoạch.
Thúc đẩy tham mưu lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đề xuất TTg ban hành văn bản mới thay thế Quyết định 501/QĐ-TTg đối với diễn đàn trí thức. Chủ động tham mưu lãnh đạo LHHVNtư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách, chủ trương, đường lối, các đề tài, dự án quan trọng của quốc gia.
Giúp Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và thúc đẩy việc thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động mà LHHVNđã ký kết với các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương.
Tiếp tục triển khai Dự án Xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội tại D20 Cầu Giấy, cố gắng hoàn thiện trong năm 2021.
Thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ, công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ trong quy hoạch theo chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch. Quan tâm Hỗ trợ các hoạt động của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan. Tạo không khí đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ quan. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, người lao động trong Cơ quan.
Theo vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)