Ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Google News

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ 9, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Ong Le Minh Hung lam Truong Ban To chuc Trung uong
Ông Lê Minh Hưng. 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII gồm: ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Lê Minh Hưng trình độ chuyên môn Thạc sĩ Chính sách công. Ông Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê ở xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 
Ông Lê Minh Hưng là Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021); Đại biểu Quốc hội: Khóa XV.
Ông Lê Minh Hưng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ từ Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Vụ trưởng/Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Hưng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tháng 1/2016 - 4/2016 ông Hưng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tháng 10/2020 - 1/2021 ông Hưng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ 1/2021 đến nay, ông Hưng giữ chức Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021); Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Với việc ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan này hiện có 7 lãnh đạo. 6 Phó trưởng Ban gồm: Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Quang Dương; Hoàng Đăng Quang; Phan Thăng An; Nguyễn Thị Thanh (Trưởng Ban Công tác Đại biểu) và Phạm Thị Thanh Trà (Bộ trưởng Nội vụ), cùng là Phó trưởng Ban kiêm nhiệm.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)