Liên hiệp hội tỉnh Bến Tre đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020

Đầu năm 2020, tuy diễn biến đại dịch COVID-19 lây lan phức tạp, nạn xâm nhập mặn kéo dài, đã ảnh hưởng rất nhiều về thiệt hại kinh tế, đời sống và hoạt động nhưng Liên hiệp Hội đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn thực hiện tốt chủ trương “Năm bứt phá về đích” của Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả nổi bật:

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức Khoa học và Cong nghệ. Bản tin Khoa học và Đời sống Website của Liên hiệp Hội đã phản ánh kịp thời những kết quả việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước về khoa học và công nghệ; các mô hình ứng dụng có hiệu quả, những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống được bạn đọc quan tâm truy cặp. Tổng kết giải Báo chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2020, phát động giải Báo chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2021-2022. Kết quả Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 18 giải khuyến khích; Biên soạn và phát hành Kỷ yếu tác phẩm chọn lọc Giải báo chí KHCN tỉnh Bến Tre lần thứ IV 2019-2020; Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm 2020 và phát động Cuộc thi năm 2021. Có 2.494 sản phẩm dự thi, các huyện, thành phố đã chấm trao giải vòng trường, vòng huyện và chọn 165 sản phẩm xuất sắc gửi dự thi vòng tỉnh kết quả có 38/165 sản phẩm đạt giải, trong đó: 01 giải Nhất, 03 Giải Nhì, 11 giải Ba, 23 giải Khuyến khích, gửi 05 sản phẩm dự thi toàn quốc, có 01 sản phẩm đạt Giải Khuyến khích toàn quốc.
Phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, các huyện: Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Bình Đại đã tổ chức thành công 6 cuộc Hội thảo cấp xã và 01 cuộc Hội thảo cấp huyện về: “Thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới tại các xã: Tân Thanh, Hòa Lộc, Tân Phong, Phú Long, Thành Thới A, Đa Phước Hội và tại huyện Mỏ Cày Nam trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Có trên 460 đại biểu là Đảng viên, Hội viên và Hộ dân trong xã tham dự. Hội thảo đã giúp UBND huyện Mỏ Cày Nam và các UBND xã nhìn thấy được những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện TC 17 để kịp thời khắc phục, đồng thời phát huy những mặt mạnh, giữ vững tiêu chí 17 làm tiền đề phấn đấu xây dựng thành công xã NTM trong giai đoạn 2021-2022 và huyện nông thôn mới trong năm 2024.
Về tư vấn, phản biện và nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến tích cực ,Liên hiệp Hội cử cán bộ lãnh đạo tham gia Hội đồng phản biện xã hội 05 dự án, 07 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do MTTQ tỉnh và một số ngành tỉnh chủ trì: Nghiên cứu Khu đô thị nông nghiệp thông minh tại 7 xã thuộc huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre; Đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng huyện Mỏ Cày Nam là đô thị loại 4; Quy hoạch dự án đầu tư khu đô thị mới (KĐTM) Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày Nam; KĐTM Mỹ An, xã Mỹ Thạnh, thành phố Bến Tre; KĐTM Mỹ Hóa, xã Mỹ Thạnh, thành phố Bến Tre; Nghị quyết về việc thông qua phương án đề xuất các dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ An, Mỹ Hóa, thành phố Bến Tre và Khu đô thị mới khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Đồng Khởi, thành phố Bến Tre; Bảng giá đất tỉnh Bến Tre năm 2020-2024; Quy định một số chính sách cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Quy định cơ chế, chính sách tạo quỷ đất sạch, quản lý và khai thác quỷ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Hoàn thành và nghiệm thu đề tài khoa học: “Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); cung cấp luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)”, đã bàn giao cho Tiểu Ban văn kiện tỉnh biên soạn văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Hỗ trợ Nhóm tác giả trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre, thành phố Bến Tre đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học cấp cơ sở: “Thiết kế và lắp đặt máy đo thân nhiệt tự động góp phần phòng chống COVID-19”và Câu lạc bộ trí thức trẻ về việc vận động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức pha chế và cấp phát cồn rữa tay ngừa dịch bệnh COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Biên soạn và phát hành Quyển sách “Bến Tre-Đất và Người” gòm 575 trang chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục Biên soạn quyển sách 45 năm Dáng đứng Bến Tre sẻ phát hành vào tháng 6/2021.
Để đạt được những kết quả như nêu trên, Liên hiệp Hội và các Hội thành luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên hiệp Hội Việt Nam, được sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, chính quyền, đoàn thể, các ngành, các cấp trong tỉnh, được sự tin tưởng, hỗ trợ của các Hội thành viên và lực lượng trí thức trong, ngoài tỉnh.
Theo Huy Phục/Vusta.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)