Khai mạc Trung ương 8: Bàn công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội 13

Hội nghị Trung ương 8 sẽ bàn nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có nội dung liên quan đến công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội Đảng khoá 13.
 

Sáng nay, hội nghị BCH TƯ lần thứ 8 khoá 12 khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu khai mạc.
Theo chương trình dự kiến, hội nghị Trung ương 8 sẽ thảo luận và thông qua báo cáo tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách 2019; tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TƯ 4 khoá 10 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
Cũng tại hội nghị TƯ 8, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BCH TƯ.
Khai mac Trung uong 8: Ban cong tac nhan su, chuan bi Dai hoi 13
 
Dự thảo này do Ban Tổ chức TƯ trình Bộ Chính trị nhằm để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.
Dự thảo quy định từng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BCH TƯ phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.
Ngoài ra, TƯ sẽ thảo luận việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 và làm công tác nhân sự cùng một số nội dung quan trọng khác.
Hội nghị TƯ 8 diễn ra trong 5 ngày từ 2-6/10.
Tham dự hội nghị có 223 đại biểu, trong đó có 196 là uỷ viên TƯ (176 chính thức và 20 dự khuyết)...
Theo Thu Hằng/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)