Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng

(Kiến Thức) - Sáng nay (11/1), Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ diễn ra từ 11-13/1/2016. Đây là hội nghị trung ương cuối cùng trước khi diễn ra Đại hội XII của Đảng (phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1, khai mạc chính thức vào ngày 21/1/2016).
Khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap Hanh Trung uong Dang
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN. 
Các nội dung quan trọng được bàn đến trong hội nghị lần thứ 14 BCH Trung ương khóa XI gồm: xem xét, hoàn thiện công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII trong ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư khóa XII …. Tại hội nghị, căn cứ Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương dự kiến danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII của Đảng diễn ra vào 21/1/2016 tới đây, đề nghị Trung ương cho ý kiến, thông qua để trình Đại hội XII của Đảng xem xét, quyết định.
Hội nghị lần này cũng đề cập đến nội dung ký hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau hơn 5 năm đàm phán. Bộ Chính trị trình Trung ương về việc chuẩn bị ký kết Hiệp định TPP để trình Trung ương xem xét, quyết định.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng XII. Đồng thời, tổng bí thư cũng nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Trung ương trước Đảng, nhân dân, đất nước là vô cùng quan trọng, cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã được đề ra.
Ngọc Linh

Bình luận(0)