Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4 (khóa VII)

Sáng ngày 27/03/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuât Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 4 (khóa VII) nhiệm kỳ 2015-2020 và Hội thảo Chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, tại Thành phố Ninh Bình.

 
Tham dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội nghị cũng có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo trong Thường trực Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận việc đổi tên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuât Việt Nam cho phù hợp với vị thế của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đội ngũ trí thức trong thời gian tới.
Phiên họp chiều 27/3, hội nghị đã thông qua việc kết nạp 7 hội thành viên mới, nâng tổng số hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam lên 149 hội. Hội nghị cũng thông qua việc bầu bổ sung 18 ủy viên Hội đồng Trung ương và 1 ủy viên Đoàn Chủ tịch.
Hội nghị đã nghe trình bày và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, các nhiệm vụ trọng tâm 2018; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuât Việt Nam và các hội thành viên.
Theo PV

>> xem thêm

Bình luận(0)