Giải thể Bệnh viện đa khoa TP Bắc Giang, người lao động về đâu?

(Kiến Thức) - Bệnh viện đa khoa TP Bắc Giang sẽ chính thức ngừng hoạt động kể từ ngày 1/1/2017. Cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại đây sẽ về đâu?

Giải thể Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang
Ngày 12/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Linh đã ký quyết định số 722/QĐ-UBND về việc giải thể Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang. Quyết định nêu rõ: “Bệnh viện đa khoa TP Bắc Giang tổ chức khám chữa bệnh và các hoạt động thường xuyên khác đến hết ngày 31/12/2016. Thu hồi giấy phép và dừng hoạt động của bệnh viện từ ngày 1/1/2017”.
 Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang.
Quyết định này được UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra sau khi căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 140-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang, Quyết định 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/1/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang và tờ trình 289/TTr-SNV ngày 7/12/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.
 Quyết định giải thể bệnh viện của UBND tỉnh Bắc Giang.
Ngày 19/12/2016, Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang (thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang) có thông báo số 196/CV-BVĐK về việc giải thể bệnh viện, trong đó nêu rõ: “Bệnh viện đa khoa TP Bắc Giang tổ chức khám chữa bệnh và các hoạt động thường xuyên khác đến hết ngày 31/12/2016. Thu hồi giấy phép và dừng hoạt động của bệnh viện từ ngày 1/1/2017. Bệnh viện đa khoa Thành phố đề nghị Trung tâm y tế thành phố thông báo tới các trạm y tế phường xã trên địa bàn thành phố về việc giải thể bệnh viện và không thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại các trạm y tế phường, xã trên địa bàn kể từ ngày 1/1/2017”.
Cán bộ bệnh viện được bố trí thế nào sau giải thể?
Dư luận quan tâm, khi giải thể bệnh viện, cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại đây sẽ về đâu? Nội dung này được thông báo rõ trong quyết định số 722/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang.
Cụ thể: “Điều chuyển 105 biên chế (tương đương 105 người làm việc) của Bệnh viện Đa khoa TP Bắc Giang sang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Cụ thể, 81 biên chế sang làm việc tại Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang, 22 biên chế sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, 1 biên chế sang Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, 1 biên chế sang Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang”. UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu sắp xếp, bố trí việc làm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, theo quy định của pháp luật.
 Thông báo của Bệnh viện Đa khoa TP Bắc Giang.
Quyết định cũng nêu rõ, thanh toán đầy đủ chế độ cho cán bộ, viên chức đến thời điểm ngày 31/12/2016, thẩm định, xét duyệt quyết toán sử dụng kinh phí năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa thành phố trước ngày 15/2/2017, thanh toán dứt điểm các khoản công nợ với các tổ chức cá nhân trước 31/12/2016, bàn giao các tài liệu lưu trữ về công tác tài chính, tài liệu lưu trữ khác và các vấn đề có liên quan cho Bệnh viện Ung Bướu lưu trữ và giải quyết theo quy định của nhà nước.
Kết thúc ngày 31/12, số lượng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế không sử dụng hết sẽ liên hệ trả lại hàng cho các đơn vị cung ứng. Các thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm y tế được cấp phát miễn phí trong cơ số phòng, chống dịch bệnh, bão lụt và các thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế vì lý do khách quan không trả lại cho đơn vị cung ứng thì bàn giao lại cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Ung Bướu tỉnh...
“Chuyển các đối tượng có thẻ đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang đến các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, không thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các Trạm y tế phường, xã trên địa bàn TP Bắc Giang từ ngày 1/1/2017”, Quyết định nêu.
Như vậy, sau 11 năm đi vào hoạt động (thành lập 12/2005), Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang chính thức giải thể từ ngày 31/12/2016.
Hải Ninh

Bình luận(0)