Đi làm ngày 2/9 được trả lương thế nào?

Theo lịch phân công tôi phải đi làm ở công ty đúng ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Vậy tôi có thể yêu cầu công ty trả thêm tiền lương không?

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm Bộ luật Lao động thì:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Di lam ngay 2/9 duoc tra luong the nao?

Ảnh minh họa

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, trong trường hợp này, công ty bạn đang làm việc yêu cầu làm việc vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Bạn vẫn có thể đi làm bình thường nhưng bạn có quyền yêu cầu công ty trả lương với mức lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Báo mới

>> xem thêm

Bình luận(0)