Đại tướng Lương Cường được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT và Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 10/3, Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự, hội nghị lấy ý kiến nhận xét, thảo luận nhân sự của cơ quan Tổng cục chính trị ra ứng cử ứng cử bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV.
Dai tuong Luong Cuong duoc gioi thieu ung cu DBQH khoa XV
 Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy và Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT giới thiệu nhân sự ứng cử bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị được giới thiệu 4 người. Tại các hội nghị lần này, Cơ quan Tổng cục Chính trị giới thiệu 2 người ứng cử bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV gồm: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT và Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT.
Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất cao việc giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV để lấy ý kiến của cử tri nơi công tác; hội nghị tổ chức biểu quyết nhất trí đạt 100%.
Dai tuong Luong Cuong duoc gioi thieu ung cu DBQH khoa XV-Hinh-2
Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác biểu quyết giới thiệu Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Quang Phương ứng cử bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV. 
Cũng trong chiều 10/3, TCCT đã tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng thảo luận, giới thiệu nhân sự của Cơ quan TCCT ra ứng cử bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả các hội nghị, nhận xét của cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Quang Phương.
Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% giới thiệu Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Quang Phương ứng cử bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV.
Dai tuong Luong Cuong duoc gioi thieu ung cu DBQH khoa XV-Hinh-3
 Đại tướng Lương Cường.
Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957, quê quán phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông từng giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tháng 4/2016, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng và được bầu vào Bộ Chính trị.
Theo báo cáo kết quả nhận xét, Đại tướng Lương Cường có lai lịch chính trị rõ ràng, có sức khỏe tốt; bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; nhạy bén về chính trị, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái; gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có uy tín cao trong Đảng, Nhân dân và lực lượng vũ trang.
Đại tướng Lương Cường đã trải qua chiến đấu và có thực tiễn công tác; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo, toàn diện và hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội và toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phương pháp công tác khoa học, sâu sát, cụ thể, thận trọng, có tính nguyên tắc cao; luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trên cương vị, trọng trách được giao, ông Lương Cường luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý.
Dai tuong Luong Cuong duoc gioi thieu ung cu DBQH khoa XV-Hinh-4
 Thượng tướng Trần Quang Phương.
Thượng tướng Trần Quang Phương sinh năm 1961, quê quán phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Tháng 6/2019, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thượng tướng Trần Quang Phương có lai lịch chính trị rõ ràng, có sức khỏe tốt, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng.
Thượng tướng Phương luôn gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có uy tín cao trong Đảng, Nhân dân và lực lượng vũ trang; đã trải qua chiến đấu và giữ các cương vị lãnh đạo, chỉ huy, có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác... Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý.
Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV, số lượng đại biểu quân đội ở các cơ quan Trung ương là 13 đại biểu (trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng thuộc cơ cấu Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu là 12 đại biểu).
Số lượng đại biểu quân đội ở địa phương theo cơ cấu định hướng là 14 đại biểu. Bên cạnh đó, 6 cán bộ quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu đại biểu chuyên trách, cơ cấu giữ các chức danh của Quốc hội khóa XV.
Như vậy, tổng số đại biểu quân đội được cơ cấu bầu vào Quốc hội khóa XV là 33 đại biểu. 
Các đại biểu nhất trí giới thiệu Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam tham gia ứng cử ĐBQH.
Tại các Quân khu đã có thêm các tướng lĩnh, sỹ quan được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Tại Quân khu 1, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu. Tại Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu. Tại Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.
Tại Quân khu 4, có 3 nhân sự được giới thiệu ứng cử, bao gồm: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; và Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu (ứng cử ĐBQH chuyên trách).
Tại Quân khu 5, Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu. Tại Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu. Tại Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu.
Ngày 23/5, công dân từ 18 tuổi trên cả nước sẽ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số ĐBQH dự kiến là 500 người.
>>> Mời độc giả xem thêm video Giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)