Đại hội Đảng lần XIII: Sẽ trình đề án nhân sự các “trường hợp đặc biệt”

Số lượng trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc, thống nhất. Trong đề án nhân sự trình ra Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ có báo cáo cụ thể.

Sáng 27/1, bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thông tin với với báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự, trường hợp đặc biệt được Trung ương giới thiệu ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc.
Dai hoi Dang lan XIII: Se trinh de an nhan su cac “truong hop dac biet”
Ông Hầu A Lềnh. 
Trong suốt khóa XII, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương đã xác định công tác này là rất quan trọng, là nhiệm vụ then chốt. Công tác nhân sự là then chốt của then chốt. Vì vậy, nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến công tác cán bộ.
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10/2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban nhân sự. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành các quy trình công tác nhân sự.
Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã thực hiện công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau đó, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XIII, bám sát phương hướng công tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương để quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
“Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Sau khi có phương hướng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ đúng quy trình trong các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15” – ông Hầu A Lềnh cho hay.
Theo Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các đồng chí được giới thiệu ra Đại hội Đảng lần thứ XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.
Về các "trường hợp đặc biệt", ông Hầu A Lềnh cho biết, nhiệm kỳ đại hội nào cũng có. Công tác nhân sự lần này được kế thừa kinh nghiệm của các đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn. Những trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng và có giới thiệu của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự.
“Các đồng chí là trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình” – ông Hầu A Lềnh cho hay.
Nói về số lượng trường hợp đặc biệt được Trung ương giới thiệu ra đại hội lần này, ông Lềnh cho hay, số lượng trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc, thống nhất. Trong đề án nhân sự trình ra Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ có báo cáo cụ thể.
“Tại thời điểm này, số lượng cụ thể của các chức danh vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII chưa được công bố và nằm trong đề án được trình tại đại hội” – ông Lềnh cho biết.
Theo ông Lềnh, việc giới thiệu cán bộ được thực hiện hết sức chặt chẽ. Quy trình 5 bước chỉ áp dụng với những đồng chí đủ điều kiện về độ tuổi, thực hiện quy trình từ dưới lên là giới thiệu từ các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quy trình này thông qua nhiều vòng, thực hiện trong vòng hơn một năm.
Riêng những trường hợp đặc biệt tái cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị riêng, theo quy trình 2 vòng 8 bước. Trước hết là lấy phiếu giới thiệu của các ủy viên Trung ương xem có đặc biệt không, số lượng bao nhiêu và đặc biệt ở vị trí nào với các đồng chí chủ chốt và Bộ Chính trị. Sau đó, Tiểu ban Nhân sự tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các ủy viên Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị. Bộ Chính trị thảo luận và bỏ phiếu tập thể.
Bộ Chính trị bỏ phiếu tập thể về các phương án: Có đặc biệt không và số lượng đặc biệt là bao nhiêu, từ đó mới bắt đầu xem xét đến nhân sự cụ thể. Sau khi Bộ Chính trị thống nhất thì đưa ra, báo cáo với Trung ương số lượng đặc biệt, vị trí đặc biệt và nhân sự cụ thể để Trung ương bỏ phiếu. Nếu trên 50% số phiếu ở Trung ương tán thành thì chọn đồng chí đó.
“Như vậy, công tác chọn trường hợp đặc biệt được thực hiện theo một quy trình hết sức chặt chẽ. Các trường hợp đặc biệt tái cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đều thực hiện theo quy trình này” – ông Hầu A Lềnh cho biết.
>>> Mời độc giả xem thêm video Giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)