Đại hội Đảng lần thứ XIII: Tối đa trách nhiệm lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới

Công tác nhân sự, bầu cử tiếp tục được Đại hội Đảng lần thứ XIII xem xét, quyết định trong chương trình làm việc ngày 30/1. Dư luận mong muốn sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tài để lãnh đạo đất nước.

Thống nhất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt
Trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao.
Công tác nhân sự được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó, nhất quán thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng.
Dai hoi Dang lan thu XIII: Toi da trach nhiem lua chon nhan su cho nhiem ky moi
Công tác nhân sự, bầu cử tiếp tục được Đại hội Đảng lần thứ XIII xem xét, quyết định trong chương trình làm việc ngày 30/1. 
Thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc…, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.
Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời được cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, vừa có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.
Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xem xét, bầu cử theo quy định.
Nói về các trường hợp đặc biệt giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII, ông Bình cho biết, xuất phát từ tình hình thực tiễn; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan Nhà nước.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp đặc biệt cả với nhân sự tái ứng cử và nhân sự lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tài
Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, với Đại hội Đảng, có hai việc quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự. Trong đó, công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng “là then chốt của then chốt”.
Đại biểu Đồng cho rằng, đường lối có đúng đến đâu mà nhân sự không mạnh, cán bộ không đáp ứng được yêu cầu thì đường lối cũng không thực hiện được, thậm chí có thể còn làm sai lệch.
Dai hoi Dang lan thu XIII: Toi da trach nhiem lua chon nhan su cho nhiem ky moi-Hinh-2
 Đại biểu Hà Sỹ Đồng.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, ông trông đợi Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ tầm, luôn biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Từ đó định hướng phát triển đất nước với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
Đồng thời cho rằng, muốn vậy, việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ tới phải đảm bảo hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những đồng chí tiêu biểu trong những người tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của cả nước, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới cũng như nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, sau khi nghe nội dung báo cáo về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các đại biểu đều thấy rằng, công tác này đã được làm rất công phu, chu đáo, thận trọng.
Về cơ cấu, thành phần, nhân sự trong danh sách đề cử lần này rất hợp lý, có cũ, có mới, có kế thừa, có địa phương, có trung ương.
“Các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với Nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Theo đó, sẽ tích cực nghiên cứu các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra, vận dụng, nâng cao hiệu quả công tác, từ đó góp phần đưa đất nước phát triển vững mạnh, phồn vinh, nhân dân ấm no hạnh phúc” – đại biểu Trần Quốc Tuấn nói.
Đại biểu Hà Anh Dũng (tỉnh Bình Phước) cho biết, với tư cách là đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự trình ra Đại hội lần này.
“Có thể thấy, điều kiện của các đồng chí trong danh sách giới thiệu đều rất xứng đáng, đối chiếu với các tiêu chuẩn, yêu cầu đặt ra, chúng tôi nhận thấy công tác nhân sự rất công phu, qua quá trình lựa chọn từng bước, từng phần, làm đến đâu chắc đến đó, kỹ lưỡng đảm bảo 5 bước theo quy trình công tác cán bộ đã được quy định” – ông Dũng nói.
Tối đa trách nhiệm trong việc góp phần lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới
Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đà Nẵng cho biết, quy trình nhân sự lần này được thực hiện theo 5 bước đào tạo bồi dưỡng; chủ trương lựa chọn cán bộ cấp chiến lược là không để lọt những cán bộ “tiêu cực” cũng như không bỏ sót người tài vào Ban Chấp hành Trung ương nên đến tận những kỳ họp Trung ương gần đây, vẫn có những đồng chí được bổ sung vào.
Ông Vĩnh cho rằng, các quy trình, các bước để lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương lần này được thực hiện rất kỹ, chính nhờ đó đã lọc, loại những nhân tố không bảo đảm trình độ, năng lực, đạo đức, uy tín đối với cơ quan, đơn vị mình, từ đó chọn lọc được đội ngũ có tính kế cận, tinh hoa nhất để xây dựng một Ban Chấp hành Trung ương mạnh dẫn dắt phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
“Vinh dự được dự Đại hội với tư cách là đại biểu, chúng tôi cũng rất tin tưởng vào việc thực hiện các bước quy trình đã qua, việc cung cấp đầy đủ các thông tin về nhân sự Đại hội để các đại biểu nghiên cứu, tham gia” - đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh cho hay.
Dai hoi Dang lan thu XIII: Toi da trach nhiem lua chon nhan su cho nhiem ky moi-Hinh-3
 Đại biểu Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.
Theo ông Vĩnh, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII cũng đã lựa chọn các nhân sự để Đại hội bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức và dự khuyết. Đại hội cũng có quyền giới thiệu các thành viên có quyền ứng cử, đề cử. Đồng thời, thể hiện tin tưởng 1.587 đại biểu tham dự Đại hội sẽ sáng suốt, với tất cả tâm huyết, chức năng của mình, rà soát để chọn lựa những Đảng viên ưu tú nhất, những ứng viên sáng giá nhất.
“Hy vọng rằng với ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tham gia góp phần vào thành công của Đại hội, các đại biểu sẽ nghiên cứu tìm hiểu kỹ từng ứng cử nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, cả chính thức và dự khuyết để Ban Chấp hành Trung ương hội tụ những người tinh hoa nhất, đảm đương phụ trách các lĩnh vực, các bộ, ngành và đủ sự kế thừa với các độ tuổi khác nhau, để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tiêu biểu, góp phần hoạch định những chính sách xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường” – ông Vĩnh nói.
Đại biểu Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, các nhân sự được giới thiệu kỳ này đã được đánh giá trên tinh thần hết sức dân chủ, khách quan, trên cơ sở xuyên suốt quá trình công tác, thể hiện qua những sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác đó.
Ông Thành cho biết, sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo về đề án nhân sự, Đoàn đại biểu Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các đoàn đại biểu khác đã và đang nghiên cứu kỹ đề án nhân sự cũng như lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu trong danh sách để bầu chọn vào Ban Chấp hành theo kỳ vọng của nhân dân cả nước.
Đại biểu Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng, từng đảng viên tham dự Đại hội với tinh thần, trách nhiệm rất cao, chắc chắn sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương theo đúng tinh thần “ý Đảng, lòng dân”.
Đại biểu Trần Quốc Nam kỳ vọng, trong nhiệm kỳ tới, với đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương sẽ triển khai lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp hơn và đem lại thành quả như mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã gửi gắm. 
>>> Mời độc giả xem video Người dân thủ đô hướng về Đại hội XIII của Đảng

Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)