Hướng dẫn mới nhất đăng ký xét tuyển ĐH - CĐ đợt 2

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký quyết định thay đổi quy định xét tuyển ĐH - CĐ đợt 2 và gửi các trường ngày 21/8.

Theo đó, ở đợt 1, hồ sơ đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển cùng bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi ghi rõ đợt xét tuyển và điểm của tất cả các môn thi mà thí sinh đã đăng ký dự thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi.
Tuy nhiên, ở đợt xét tuyển ĐH - CĐ đợt hai bắt đầu từ ngày 25/8, thí sinh chỉ cần sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào một trường duy nhất và gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1dưới đây) bằng một trong các phương thức sau: Nộp tại sở GD-ĐT hoặc trường THPT do sở GD-ĐT quy định; qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp tại trường ĐH, CĐ mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Như vậy, với ba giấy chứng nhận kết quả thi sử dụng cho đợt xét tuyển bổ sung với ba mã vạch khác nhau, thí sinh có thể đăng ký tối đa ba trường, mỗi trường đăng ký tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành) các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.
Huong dan moi nhat dang ky xet tuyen DH - CD dot 2
 
Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển ĐH - CĐ và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển. Với cách thức này, nếu đợt 2 không trúng tuyển, thí sinh không phải rút chứng chứng nhận kết quả thi để đăng ký đợt tiếp theo. Chỉ đến khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.
Vậy tại sao cách thức đăng ký xét tuyển ĐH - CĐ đợt 2 không được áp dụng ngay từ đợt 1 để tránh việc xếp hàng tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, gây căng thẳng cho thí sinh, phụ huynh suốt nhiều ngày dài?
Bộ GD-ĐT cho biết việc đăng ký xét tuyển theo mã vạch chỉ thực hiện được ở đợt xét tuyển bổ sung không cho thí sinh rút hồ sơ đã nộp trong đợt xét tuyển, không thể áp dụng cho đợt 1 vốn cho phép thí sinh được rút- nộp hồ sơ, thay đổi nguyện vọng không giới hạn số lần.
Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở GD-ĐT, trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT, tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ và lưu giữ Phiếu ĐKXT của thí sinh.
Riêng các trường ĐH, CĐ vẫn phải thường xuyên cập nhật thông tin ĐKXT và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu ĐKXT của trường mình. Các trường cũng có trách nhiệm tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và chuyển giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.
Mẫu 1:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
Họ và tên thí sinh: …………………………………………giới tính:…………. …..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………...…………………....
Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):
Số mã vạch:
Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .......................................................................................
...................................................................................Số điện thoại: ...................................
Đăng ký xét tuyển vào:
Mã trường Tên trường: ………………………………………..
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành....... ……
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................
2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành........ ……
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................
3. Nhóm ngành/Ngành: …………......... Mã ngành........ ……
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................
4. Nhóm ngành/Ngành: ………….......... Mã ngành....... ……
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................
..........., ngày ……. tháng năm 2015
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

Theo Tuổi trẻ

Bình luận(0)