HỎI ĐÁP VỀ VUSTA

Những câu hỏi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ được giải đáp cụ thể ở đây. 

Vì sao nói Nhà xuất bản Tri thức là NXB của đội ngũ trí thức Việt Nam?

Vì sao nói Nhà xuất bản Tri thức là NXB của đội ngũ trí thức Việt Nam?

NXB Tri thức đã từng bước khẳng định mình thực sự là nhà xuất bản của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, đã và đang góp phần thực hiện nhiệm vụ trung tâm của VUSTA.