Tạp chí Việt Nam Hội nhập mở chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hội nhập quốc tế

Google News

Từ 5/5, Tạp chí Việt Nam Hội nhập (Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý – Liên hiệp Hội Việt Nam) chính thức mở Chuyên mục:” Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hội nhập quốc tế”...

Bắt đầu từ 5/5, Tạp chí Việt Nam Hội nhập (Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý – Liên hiệp Hội Việt Nam) chính thức mở Chuyên mục:” Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hội nhập quốc tế” trên Tạp chí in và Tạp chí điện tử Việt Nam Hội nhập.
Tap chi Viet Nam Hoi nhap mo chuyen muc Bao ve nen tang tu tuong cua Dang trong hoi nhap quoc te
Giao diện Chuyên mục trên Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập. 
Từ khi đất nước tiến hành đổi mới và từng bước hội nhập quốc tế, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động là không thay đổi nhưng chuyển sang hình thái mới, phương thức, thủ đoạn mới: Qua Internet, báo điện tử, trang mạng xã hội, các website, các nền tảng công nghệ phổ biến: blog, Facebook, Youtube, Zalo… để tổ chức các chiến dịch phá hoại trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực cả lý luận và thực tiễn. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện chính trị, tư tưởng - lý luận và thực tiễn, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; hệ thống quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn được hình thành để đất nước tiếp tục phát triển vững vàng trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế.
Tap chi Viet Nam Hoi nhap mo chuyen muc Bao ve nen tang tu tuong cua Dang trong hoi nhap quoc te-Hinh-2
Bìa số Tạp chí chuyên đề nghiên cứu khoa học số ra tháng 5/2023 
Với thế mạnh của một Tạp chí thông tin đối ngoại và khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý trong hội nhập và phát triển – với 4 kỳ Tạp chí in 1 tháng và Tạp chí điện tử với 2 ngôn ngữ Việt Anh; Ban biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập đã và đang tập trung trí tuệ và cộng hưởng sự hợp tác của các nhà khoa học, nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, các nhà ngoại giao, các học giả trong lĩnh vực thông tin lý luận để tăng cường tính lan tỏa từ các nội dung đã đăng tải để góp phần làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị của một cơ quan báo chí khoa học trong hành trình phát triển và hội nhập của đất nước hiện nay.
Theo PV/Vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)