Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước

Ngày 25/10, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến ở các Liên hiệp hội địa phương. PGS.TS Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy VUSTA chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy VUSTA cho biết, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hoc tap va lam theo tu tuong Ho Chi Minh ve y chi tu luc, tu cuong, khat vong phat trien dat nuoc
 PGS.TS Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy VUSTA phát biểu khai mạc Hội nghị. 
Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên của VUSTA tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới góp phần xây dựng đất nước.
Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Quang Thao trân trọng mời GS.TS.NGƯT Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Hoc tap va lam theo tu tuong Ho Chi Minh ve y chi tu luc, tu cuong, khat vong phat trien dat nuoc-Hinh-2
GS.TS.NGƯT Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề. 
GS.TS.NGƯT Phùng Hữu Phú cho biết, thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng, nhất là thực tiễn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thể hiện một cách sinh động ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc ta. Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước".
Trên tinh thần đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử.
Theo GS.TS.NGƯT Phùng Hữu Phú, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần xác định đúng và kiên định với con đường Chủ nghĩa xã hội; Tự lực, tự cường dựa vào sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc; Khát vọng phát triển gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng...
Hoc tap va lam theo tu tuong Ho Chi Minh ve y chi tu luc, tu cuong, khat vong phat trien dat nuoc-Hinh-3
TS Lê Công Lương báo cáo tham luận tại Hội nghị. 
Tại Hội nghị, TS Lê Công Lương, Đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo (VUSTA) và đại diện Đoàn Thanh niên VUSTA cũng đã báo cáo tham luận của chi bộ cơ quan VUSTA về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Nội dung trình bày thể hiện rõ những thành quả thực tiễn của cán bộ VUSTA trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, có những kiến nghị, đề xuất thiết thực trong việc tạo điều kiện phát huy hơn nữa công tác nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong thời đại mới.

 

Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)