Bình Thuận: Phản biện Đề án phát triển ngành y tế

Google News

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo báo cáo phản biện Đề án phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 14/8/2023, tại Bình Thuận, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo báo cáo phản biện Đề án phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. TS. Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Thuận chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các thành viên hội đồng phản biện đề án, đại diện lãnh đạo chủ đề án (Sở Y tế), đại diện đơn vị tư vấn và các phòng ban cơ quan Liên hiệp hội.

Binh Thuan: Phan bien De an phat trien nganh y te
 

Tại hội thảo, TS. Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Thuận, Chủ tịch hội đồng phản biện nêu chương trình, trình tự góp ý dự thảo; ý kiến của các thành viên hội đồng phản biện với dự thảo báo cáo phản biện; ý kiến của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn với dự thảo báo cáo phản biện; các ý kiến góp ý thêm dự thảo báo cáo đề án.

Theo dự thảo báo cáo phản biện đề án, ngoài những kết quả đạt được, đề án còn nhiều nội dung cần bổ sung như đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển ngành y tế Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 (có bổ sung, điều chỉnh năm 2016) để làm cơ sở định hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo; đánh giá thực trạng thu gom, xử lý chất thải y tế; thể hiện rõ hơn về bối cảnh và dự báo xu hướng phát triển ngành y tế của tỉnh; một số hạn chế bất cập nêu trong phần đánh giá thực trạng chưa thể hiện trong phần định hướng và giải pháp khắc phục; các số liệu sử dụng chưa thống nhất về mốc thời gian, nguồn trích dẫn.

Qua ý kiến của mỗi thành viên hội đồng phản biện cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo phản biện của Liên hiệp hội tổng hợp, đề nghị đơn vị tư vấn và chủ đầu tư tiếp thu chỉnh sửa theo các nội dung phản biện; tại hội thảo chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo phản biện đề án, giải trình lại một số nội dung còn chưa rõ, chưa thống nhất.

Kết luận tại hội thảo, TS. Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Thuận, Chủ tịch hội đồng phản biện tiếp thu những ý kiến của các đại biểu và đồng thời sẽ cùng với hội đồng đề án tổng hợp phản biện chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại báo cáo phản biện đề án, trình ký ban hành gửi các cơ quan có liên quan, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa đề án.

Viết Năng/ VUSTA

>> xem thêm

Bình luận(0)