Đang thanh tra “ông lớn” PVN

Thông tin từ Thanh tra Chính phủ vừa cho biết, đang tiến hành thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thời gian sẽ kéo dài 50 ngày.

 
Cụ thể, ngày 3/10, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra số 2238/QĐ-TTCP ngày 19/9/2014, thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh; ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn tham dự cuộc họp này.
​Đây là cuộc thanh tra thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Quyết định số 2238/QĐ-TTCP nêu rõ: Thanh tra việc đầu tư các Dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. Thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm có 6 thành viên, ông Lê Quang Tiệp, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.
Lê Thịnh

Bình luận(2)

Minh Hiền

Trần Quốc Hưng

Một tin vui cho nền kinh tế nước nhà. Cứ thường xuyên thanh tra sẽ giảm bớt được tiêu cực, tham nhũng.

Minh Hiền

nguyenhai

Nên thanh tra các doanh nghiệp lớn hàng năm để kiện toàn nền kinh tế đất nước!