Cùng dường tiền cho tu sĩ Phật giáo?

“Phật tử đưa bao thư (có tiền cho các thầy)”, việc làm này có đúng không?

Trên facebook có bạn trẻ nêu câu hỏi, con mới bắt đầu tìm hiểu Phật pháp, khi thấy qua video trên mạng “Phật tử đưa bao thư (có tiền cho các thầy)”, việc làm này có đúng không?
Trả lời của Cư sĩ Minh Thạnh:
Câu hỏi của bạn có liên hệ đến giới luật của người xuất gia. Tôi chỉ là phật tử tại gia, nên ở đây xin phép không bình luận đến vấn đề giới luật của người xuất gia. Vì vậy, chỉ xin đề cập đến một số điểm có thể ngoại phạm vi của giới luật.
Trước đây, trong Phật giáo Nguyên thủy (Nam tông), có một số vị lão tăng từ chối nhận tiền cúng dường trực tiếp từ phật tử, vì lý do giới luật. Những vị Hòa thượng đó cũng không giữ tiền bạc, quý kim trong người, có việc phải đi tàu xe thì cần có phật tử đi kèm, giữ tiền và chi tiền khi cần.
 Nét đẹp lễ dâng y Kathina. 
Thật ra những trường hợp như trên ngày nay trong xã hội hiện đại sẽ rất khó thực hiện, cho cả người tu sĩ và cho cả phật tử cúng dường. Tuy nhiên, phải thấy rằng giữ giới triệt để được như thế là rất tốt (ở đây, chỉ nói đến hình thức thể hiện, không đề cập đến nội dung cụ thể của giới luật tăng già).
Còn lại, nhiều vị cao tăng trong Phật giáo vẫn nhận tiền hiến cúng trực tiếp từ phật tử đến trong phong bì như bạn đọc nhìn thấy và nêu câu hỏi. Đây là việc làm theo thông lệ, đã thành tập quán.
Theo thông lệ đó, người phật tử nếu tin tưởng và xét thấy cần, thì có thể cúng dường tiền mặt cho một vị tăng nào đó, mà do tín nhiệm, có thể an tâm về việc chi tiêu cho phật sự số tiền đã hiến cúng.
Nếu nhìn sự việc ở góc độ như vậy, thiển nghĩ có thể làm như thế được trong hoàn cảnh hiện nay. Hầu như, ai cũng đều làm như vậy, cả phía tín đồ lẫn phía tu sĩ. Trong hoàn cảnh như thế, thì cũng không nên băn khoăn làm gì.
Trường hợp có ý kiến khác, hay vị tu sĩ từ chối nhận tiền hiến cúng trực tiếp, giữ tiền thì chúng ta có thể hiểu đấy là việc tuân thủ chặt chẽ giới luật của nhà Phật.
Câu trả lời có vẻ “ba phải”, vì thế nào thì cũng là được cả. Mong bạn chia sẻ, vì đó là chuyện thực tế. Môi trường để chư tăng hoàn toàn cách ly với tiền bạc, không giữ tiền chỉ nhận cúng dường thực phẩm đủ dùng cho đời sống khất sĩ như trong Kinh sách miêu tả sẽ rất khó thực hiện ở hoàn cảnh xã hội ngày nay.
Minh Thạnh
Theo Phật giáo Việt Nam

Bình luận(5)

Minh Hiền

Văn Trọng

Có cung thì có cầu thôi, cứ không đưa phong bì xem người ta có nhận không, nhiều ông bà lại cứ muốn dùng tiền để giải quyết mọi việc nên bây giờ đến chốn thiêng như cửa phật mà cũng nhiễu nhương như thế này

Minh Hiền

Thích Ăn Phở

Bây giờ người xuất gia cũng nhiều người không có lương tâm lắm, ví dụ như nhà sư "Thích ai phôn" ở Hải Dương chả hạn, không biết đức cao vọng trọng như nào nhưng cách thầy dùng facebook rồi lời lẽ đưa lên face là đã không thể chấp nhận rồi

Minh Hiền

Thảo Phương

Đây là chốn thiêng liêng vì thế đừng để tiền làm mất đi nhân cách

Minh Hiền

Shizu

Giờ đâu đâu cũng thấy phong bì, văn hóa thì xuống cấp, cứ nhận tiền như này thì cao tăng hay tu sĩ sau cũng chỉ là 1 ngành nghề kiếm xiền :'<

Minh Hiền

Trương Hàn

Bây giờ loạn rồi, làm gì cũng đưa cái phong bì ra, hết bệnh viện, chỗ làm rồi bây giờ đến cả cửa phật cũng văn hóa phong bì rồi cơ à, dân nghèo phải sống sao