Tư duy lời Phật dạy nhân mùa dịch

Tư duy lời Phật dạy nhân mùa dịch

Tất cả mọi hiện tượng xấu tốt trong hiện tại đều phát xuất từ nghiệp cảm của chúng sanh. Chúng sanh biết tu tập, hàm dưỡng nội tâm, dùng năng lượng tích cực hướng đến tha nhân, muôn vật, môi trường,thì sẽ chiêu cảm cảnh an lành, tốt đẹp.
 
 
 

4 cách để nhìn thấu tâm can của 1 người

4 cách để nhìn thấu tâm can của 1 người

Với người có nhân phẩm tốt, có đạo đức thì những đòng tiền bất nghĩa, không phải do họ làm ra thì tuyệt đối họ sẽ không bao giờ nhận nó. Nhưng với những người không biết rõ lai...

3 câu nói giúp đời người tránh được phiền muộn

3 câu nói giúp đời người tránh được phiền muộn

Tích cực giúp đỡ người khác chính là điều mà bất kỳ ai cũng nên làm và phát huy. Vì con người, dù là ai thì cũng khó mà biết trước được tương lai. Việc của bạn là nhất định phải...