Pháp Luân Công tại VN: CQ chức năng cần vào cuộc

Pháp Luân Công tại VN: CQ chức năng cần vào cuộc

(Kiến Thức) - Với bản chất của một tà giáo, Pháp Luân Công đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội Việt Nam. Sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng nhằm kiểm soát các hoạt động của giáo phái này là điều hết sức cần thiết.

Đạo lý "ngàn vàng" giúp gia đình yên ấm

Đạo lý "ngàn vàng" giúp gia đình yên ấm

Theo đạo Phật, vợ chồng là do duyên số, có mang nghiệp, mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Do đó, hãy làm những điều này để gia đình êm ấm, vợ chồng trăm...