6 từ làm định vị cuộc đời người phú quý

6 từ làm định vị cuộc đời người phú quý

Ở đời, mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình. Tâm an yên là khi ta bình thản trước mọi xoay vần của thế sự. Lòng không còn chấp niệm, cuộc sống cũng sẽ không còn nhiều...

Sao các cụ cứ bảo Kẻ 8 lạng, người nửa cân?

Sao các cụ cứ bảo Kẻ 8 lạng, người nửa cân?

Chúng ta thường nghe ông bà, bố mẹ nói câu "Kẻ 8 lạng, người nửa cân" mỗi khi so sánh sự giống nhau của hai sự vật, sự việc hay con người nào đó. Tuy nhiên, có đúng 8 lạng bằng 0...