Biết sống theo vận mệnh mới được an bình

Biết sống theo vận mệnh mới được an bình

Cuộc sống này không ai hoàn mỹ cả, thế nên cứ nhắm một một con mắt để nhìn những khuyết điểm của nhau, cứ mở một con mắt để nhìn vào những việc tốt và đối phương làm cho mình.