Google khiến Wi-Fi trở nên thú vị hơn

Google khiến Wi-Fi trở nên thú vị hơn

Ứng dụng WifiNanScan cho phép đo khoảng cách chính xác giữa hai điện thoại lên đến 15 mét, và là cơ sở để phát triển nhiều tính năng thú vị trên nền tảng Wi-Fi Aware.