Australia và Facebook tiếp tục bùng nổ căng thẳng

Australia và Facebook tiếp tục bùng nổ căng thẳng

Facebook cảnh báo sẽ chặn người dân Australia chia sẻ tin tức địa phương và quốc tế trên Facebook và Instagram nếu Australia thông qua bộ quy tắc buộc các nền tảng kỹ thuật số trả...